Den europeiska åklagarmyndigheten Eppo

Skriftlig fråga 2018/19:626 av Linda Westerlund Snecker (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Den europeiska åklagarmyndigheten Eppo arbetar med brottslighet riktad mot EU:s budget, som bedrägerier och gränsöverskridande skattebrott. Det har under lång tid funnits i princip en politisk konsensus kring att Sverige inte ska ingå i Eppo. Dock har nu flera svenska partier på kort tid ändrat sina tidigare ställningstaganden och menar att Sverige ska ingå i Eppo och att myndighetens uppdrag ska förändras till att inkludera även arbete mot terroristbrott.

Regeringens ställningstagande är oklart då statsminister Löfven i ett tal i Europaparlamentet uttalade att Sverige, efter flera års socialdemokratiskt motstånd, ska ingå i Eppo. Regeringspartiet Miljöpartiet säger fortfarande nej till att ingå i Eppo. Vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet i riksdagens justitieutskott anser är också oklart.

Något som däremot är tydligt är Säpos kritik mot att Eppo ska få ett utvidgat uppdrag. Säpo anser att arbetet mot terrorism kommer att försvåras och menar att den goda samverkan som finns i dag angående terroristbrott mellan Europol och Eurojust kommer att försämras om Eppo får ytterligare ett uppdrag. Att utvidga Eppos mandat till att arbeta med terroristbrottslighet skulle alltså vara rent kontraproduktivt i kampen för att motverka terrorism.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Anser statsrådet att Sverige ska ingå i Eppo och att Eppos uppdrag ska utvidgas till att även inkludera terroristbrott?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-05-08 Överlämnad: 2019-05-08 Anmäld: 2019-05-09 Sista svarsdatum: 2019-05-15 Svarsdatum: 2019-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga