Byte av namnet Vitryssland till Belarus

Skriftlig fråga 2008/09:1120 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 30 juli

Fråga

2008/09:1120 Byte av namnet Vitryssland till Belarus

av Birgitta Ohlsson (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

På vitryska, liksom på majoriteten av världens språk, heter Vitryssland Belarus. Endast ett fåtal språk, däribland svenska, använder benämningen Vitryssland, som tros vara en felaktig översättning av landets tidigare namn Belorussia. Landet bytte officiellt namn till Belarus 1991, men det svenska namnet har aldrig ändrats. I Tyskland och Danmark har respektive utrikesdepartement varit pådrivande för att byta ut Hvidrusland och Weissrusland mot Belarus.

Många svenskar uppfattar inte Vitryssland som ett självständigt land, med ett eget språk, utan som en del av Ryssland. Hur kan vi uppmärksamma svenskar på de stora demokratiska problemen i Belarus när få ens vet att landet existerar? Vitryssland är förmodligen det enda landsnamnet som i sin svenska version har en direktsyftning på ett annat existerande land, som dessutom har förtryckt Vitryssland. Vitryssland har ett eget språk, egen kultur och historia som förtjänar att inte sammanblandas med Ryssland och ryska.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att ett namnbyte sker från Vitryssland till Belarus?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-07-30 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-18 Svar anmält: 2009-08-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-18)