Brott på byggarbetsplatser

Skriftlig fråga 2018/19:683 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Byggföretagen i Gävleborg och Sverige ser med växande frustration på hur inbrotten och stölderna ökar. Känslan av utsatthet bekräftas i ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Inbrottsstölderna på byggarbetsplatser ökade från 3 488 år 2013 till 5 584 förra året. Det innebär 2 096 fler stölder – en stegring med 60 procent på fem år.

Polisregion mitt – Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län – är tyvärr inget undantag. Mellan 2015 och 2018 ökade antalet stölder från 239 till 411. Denna samhällsutveckling är förstås inte acceptabel.

Bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar är några exempel på vad som försvinner från svenska byggarbetsplatser. Värdet rör sig uppskattningsvis om mer än 2 miljarder kronor per år. Inbrotten är ett särskilt stort problem för små och medelstora företag. Det finns till och med entreprenörer som tvingas räkna med stölder i sina anbud eftersom självrisken har ökat i takt med stölderna. Det är företagens ansvar att hålla ordning och reda på arbetsplatsen. Branschorganisationer uppmanar sina medlemmar att hålla en förteckning över serienummer/tillverkningsnummer för maskiner och verktyg. DNA-märkning och kameraövervakning bör också övervägas.

Men bygg- och anläggningsbranschen har inte kapacitet att bekämpa kriminaliteten ensam. Det är statens uppgift att se till att skydda både sina medborgare och näringslivet. Dels genom förebyggande arbete – brottsspaning – men självklart även genom att det ska finnas en risk för upptäckt och att brottslingarna helt enkelt blir dömda för de brott som de begår.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i tjänsten för att vända den negativa utvecklingen i fråga om stölder på svenska byggarbetsplatser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-20 Överlämnad: 2019-05-21 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga