Breddad skattereduktion till andelsägd sol- och vindel

Skriftlig fråga 2020/21:3091 av Birger Lahti (V)

Birger Lahti (V)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Egen sol- och vindel är ett sätt att ta ansvar för att den el man själv använder produceras på ett hållbart sätt. Sverige införde 2015 en skattereduktion till villaägare som bygger sol- och vindel på sitt tak eller sin tomt, vilket innebär att den el man förbrukar själv är helt befriad från skatt. De som bor i lägenhet, eller inte har ett lämpligt tak eller tomt, och vill bygga sol- och vindel tillsammans omfattas däremot inte. I januari 2021 infördes dessutom ett grönt avdrag för villaägare – bra och viktigt, men något som ökar orättvisan.

Vänsterpartiet ställde i augusti 2019 en skriftlig fråga (2018/20:946) till Anders Ygeman om när regeringen skulle återkomma till riksdagen med sitt förslag med anledning av den utredning som regeringen startade 2017 (M2017/02099/Ee). Svaret blev att utredningen fortfarande pågick men att frågan var viktig för att skapa verktyg för konsumenterna att vara aktiva och vara en del av energiomställningen.

Uppdraget i regeringens utredningsdirektiv var att utreda förutsättningarna för att bredda skattereduktionen till dem som bor i lägenhet och bygger förnybar el i en andelsförening. Reformen är viktig och bör genomföras skyndsamt eftersom det finns ett stort intresse för att vara aktiv i energiomställningen och det även är en rättvisefråga. Vänsterpartiet anser att regeringens saktfärdighet med frågan är mycket beklaglig.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att återkomma med ett förslag till riksdagen i år om en breddad skattereduktion till dem som bor i lägenhet och vill producera förnybar el tillsammans för sin egen förbrukning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-02 Överlämnad: 2021-06-02 Anmäld: 2021-06-03 Svarsdatum: 2021-06-09 Sista svarsdatum: 2021-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga