Biologisk mångfald

Skriftlig fråga 2018/19:692 av Elin Segerlind (V)

Elin Segerlind (V)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Ett första utkast till FN:s rapport om biologisk mångfald publicerades nyligen från hundratals forskare världen över och utgår ifrån naturens betydelse för människan och för vårt samhälles fortlevnad.

Naturen är grundläggande för vår existens och för vår livskvalitet. Vår överexploatering har lett till att den biologiska mångfalden rasar med en aldrig tidigare uppmätt hastighet. Rapporten konstaterar att om inget görs för att hejda utvecklingen kommer hastigheten på artutrotningen att öka. I dag är den redan 10 000 till 100 000 gånger så snabb som någonsin under de senaste 10 miljoner åren. Omkring 1 miljon arter står inför utrotning, och det är den mänskliga påverkan som är främsta orsaken. 85 procent av våtmarkerna är borta och 32 miljoner hektar tropiska skogar med rik mångfald har försvunnit mellan 2010 och 2015. Den förändring som samhället har gjort hittills har gett en viss effekt. Men det som gjorts är ändå långt ifrån tillräckligt. Ska vi nå de globala hållbarhetsmålen till 2030 kommer det att krävas stora systemförändringar som inkluderar både ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Det är alldeles uppenbart att även Sverige behöver vidta fler åtgärder för att komma till rätta med utarmningen av den biologiska mångfalden. Det handlar om skydd, skötsel och hållbart nyttjande av våra naturresurser. Sverige behöver agera både nationellt och globalt. Vi har nu även att hantera effekterna av M-KD-budgeten, vilket vårändringsbudgeten inte råder bot på. Att tillföra endast 100 miljoner kronor för naturreservat är helt otillräckligt.

Den biologiska mångfalden och klimatförändringarna är inte två isolerade problem. Rapporten är tydlig med att de interagerar med varandra, och därför behöver vi samhällsövergripande åtgärder för konsumtion och produktion och för vår ekonomiska fördelning. Naturvårdshänsynen måste gå före kortsiktiga vinstintressen.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vilka ytterligare åtgärder i närtid avser ministern att vidta för att stärka den biologiska mångfalden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-23 Överlämnad: 2019-05-24 Anmäld: 2019-05-27 Sista svarsdatum: 2019-06-05 Svarsdatum: 2019-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga