Bidrag till våldsbejakande extremism

Skriftlig fråga 2015/16:1373 av Johan Hedin (C)

Johan Hedin (C)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I vintras kom regeringen och allianspartierna överens om ett antal viktiga åt­gärder för att motverka terrorism, våldsbejakande extremism och liknande hot mot samhället. En av delarna i överenskommelsen var att offentliga bidrags­givare ska säkerställa att skattemedel inte går till våldsbejakande budskap eller organisationer. I överenskommelsen står det följande:

”Det är viktigt att bidragsgivare säkerställer att offentliga medel inte ges till organisationer som sprider våldsbejakande budskap. För att få stats­bidrag måste en organisation leva upp till grund­läggande demokratiska värderingar. Skulle de förespråka vålds­bejakande budskap ska de inte få något stöd. Det gäller i synner­het budskap som förespråkar terrorism.”

Ändå avslöjades det i dagarna att organisationen Sveriges Förenade Muslimer (SFM) får ett stort bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor. Det är en grupp som tidigare har varit under utredning av Säpo, har bjudit in hatpredikanter som uttrycker sympatier med IS och al-Qaida och romant­i­serar utförandet av jihad. SFM bygger på en salafistisk grund och skapar en i många fall extrem miljö.

Handläggaren i frågan förklarade för Dagens Nyheter att extremistkopplingar inte varit en del i bedömningen eftersom organisationen inte sökt pengar för att motverka extremism. Min bild är att överenskommelsen innebär att ingen organisation som står för extrema värden ska ta del av offentliga medel, oavsett vad den söker pengar för.

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke skrev nyligen en artikel om hur reger­ing­en avser att stärka arbetet mot våldsbejakande budskap i bidragen till civilsam­hället.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

När tror statsrådet att de överenskomna åtgärderna är på plats, så att offentliga medel inte längre kan delas ut till våldsbejakande eller extremistiska organisa­tioner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-17 Överlämnad: 2016-06-17 Anmäld: 2016-06-20 Svarsdatum: 2016-06-29 Sista svarsdatum: 2016-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga