Beskattning av plastbärkassar

Skriftlig fråga 2016/17:850 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Våra hav innehåller stora mängder plastskräp som ger stora negativa effekter för organismerna i havet. Miljontals ton plastskräp hamnar i världens hav varje år och fler än 1 miljon fåglar och 100 000 däggdjur dör årligen till följd av skräp i haven. När en småhuvudsval nyligen hittades strandad utanför Bergen i Norge kunde man konstatera att det i valens mage låg 30 plastpåsar och stora mängder plastskräp. Den plast som hamnar i haven kan även innehålla hormonstörande och cancerogena ämnen och därutöver kan plasten fungera som en magnet för olika kemikalier. Effekterna av stora mängder plast i havens näringskedjor riskerar att även ge negativa effekter på våra livsmedel från haven. Plast i våra hav är därmed ett av de störst växande miljöproblemen och kräver snabba åtgärder på både nationell och global nivå.

Regeringen förbereder förslag om ett nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter och har gett Naturvårdsverket i uppdrag att identifiera de viktigaste källorna till utsläpp av mikroplaster samt lämpliga åtgärder för att minska dessa.

För att minska förbrukningen av plastbärkassar har regeringen beslutat att från och med den 31 maj i år måste handeln informera om plastbärkassarnas miljöpåverkan och om fördelarna med en minskad förbrukning. Vänsterpartiet anser att förslaget är alltför tandlöst och att det inte motsvarar det behov av snabba åtgärder som krävs för att minska mängden plast som belastar vår miljö. Därutöver tillverkas plastkassar ofta av fossil olja, vilket leder till ökade utsläpp som förvärrar den globala uppvärmningen. Kraftfullare åtgärder är därför även motiverade för att bidra till Sveriges strävan efter nollutsläpp. Enligt vår bedömning krävs beskattning av plastbärkassar och på sikt kan även ett förbud övervägas. Beskattning av plastbärkassar har framgångsrikt införts av ett antal länder i Europa och på Irland minskade förbrukningen av plastpåsar med hela 90 procent efter fem månader.

Med anledning av det ovan nämnda vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Avser ministern att verka för att Naturvårdsverket får i uppdrag att föreslå lämplig beskattning av plastbärkassar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-14 Överlämnad: 2017-02-14 Anmäld: 2017-02-15 Svarsdatum: 2017-02-22 Sista svarsdatum: 2017-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga