Beskattning av husbilar

Skriftlig fråga 2019/20:418 av Eric Westroth (SD)

Eric Westroth (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Att skatten för husbilar nu ska räknas enligt WLTP kommer tillsammans med regeringens bonus–malus-system att medföra en orimligt hög beskattningsnivå för många nyregistrerade husbilar.

Husbilen är för sin ägare ett fritidsredskap snarare än ett fordon avsett för person- eller godsbefordran och det är då märkligt att den ska beläggas med skattenivåer som inte bara vida överstiger de skattenivåer som läggs på tunga lastbilar som körs tiotusentals mil per år, utan även markant skiljer sig från beskattningsnivån för andra fritidsredskap, exempelvis fritidsbåtar, motorcyklar, snöskotrar och fritidshus.

Finansministern har tidigare fått frågan om den höga beskattningen av nya husbilar och svarat att husbilsägare kan undkomma denna genom att ställa av husbilen när den inte används. Detta blir dock endast praktisk verklighet vid längre perioder av avställning. Skatten tas i praktiken inte ut dag för dag utan delas upp i perioder för vilka hela skatten ska betalas in, och det finns dessutom en 15-dagars karensperiod för vilken skatten ska betalas om husbilen ställs på igen efter att ha varit avställd färre än 15 dagar.

Vi tycker att bonus–malus-systemet är genuint dåligt och i synnerhet implementeringen av detta när det gäller en fordonstyp där det över huvud taget inte finns något bonusalternativ.

Ett sätt att snabbt lindra effekterna av WLTP och bonus–malus-beskattningen för husbilsägare och husbilsnäringen skulle kunna vara att införa en riktig dag för dag-beskattning på husbilar, där man ej behöver betala fordonsskatt för de dagar husbilen är avställd och ej heller brukas i trafiken, även kortare tid än de 15 dagar som dagens regler stipulerar.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Tänker ministern ta några liknande eller andra initiativ för att mildra effekterna av den orimligt höga beskattningen av nyregistrerade husbilar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-15 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga