Behandlingen av kristna munkar i Turkiet

Skriftlig fråga 2020/21:2614 av Abraham Halef (S)

Abraham Halef (S)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 9 januari 2020 arresterades munken Sefer Aho Bilecen av polisen i staden Marin i sydöstra Turkiet. Han anklagades för samröre med PKK. Bakgrunden till arresteringen är att under 2018 knackade två personer på hos munken i klostret och begärde mat och dryck.

Den 7 april 2021 dömdes munken till ett fängelsestraff på två år och en månad. Som domskäl uppgavs att munken har ett samröre med PKK. Han har under hela processen hållit fast vid att de två personerna begärt mat och dryck av honom.

Munken Sefer Aho Bilecen är munk i den syrisk-ortodoxa kyrkan och tillhör ursprungsbefolkningen som en gång i tiden var majoritetsbefolkning i sydöstra Turkiet. Munken tjänstgör i klostret Dayro d'mor Yakoub d'Qarno. Han bor ensam på klostret, som totalrenoverades för några år sedan. Klostret är beläget högt uppe på en avskild plats i bergen.

Det är viktigt att förstå kontexten som dessa munkar lever i och vilken vardag de har. Varje dag tar sig flera hundra personer till klostren, och det är en vanlig sed att bjuda besökare på mat och dryck. Munkarnas uppgift är aldrig att fråga vilka dessa är eller vad de gör på platsen; klostren är öppna för alla, oavsett religiös uppfattning.

Som bekant pågår det en väpnad konflikt mellan den turkiska staten och PKK. Utöver de inblandade i konflikten drabbar denna konflikt de civila personer som bor i området, och framför allt hamnar den lilla gruppen kristna i kläm, som fortfarande bor kvar i området. Över tid har flera sådana händelse uppenbarat sig, då kloster och kyrkor men även religiösa personer hamnar i kläm och förföljs. 

Frågan här blir vad en ensam munk som bor uppe i bergen har för alternativ när det kommer personer till klostret och begär mat och dryck. Ska han neka dem detta och riskera att bli mördad eller ska han ge dem mat och dryck för att sedan slippa dem men dömas till ett fängelsestraff?

Det här är förföljelse av den kristna befolkning som fortfarande bor kvar i sydöstra Turkiet. Det enda man vill är att leva i fred men man hamnar i kläm på detta sätt. Hade staten kunnat skydda sina invånare så hade den ensamma munken inte behövt vara rädd för sitt liv.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

På vilket sätt kan ministern via EU verka för ett frisläppande och upphävande av munken Sefer Aho Bilecens dom?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-21 Överlämnad: 2021-04-22 Anmäld: 2021-04-23 Svarsdatum: 2021-04-28 Sista svarsdatum: 2021-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga