Avskaffande av reglerna om danstillstånd

Skriftlig fråga 2016/17:673 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I Sverige pågår ett illegalt dansande. Detta måste stoppas genom ett avskaffande av danstillståndet. För att dansa på en krog krävs kommunens tillstånd. Om tillstånd saknas men det ändå uppstår rörelser i takt till musiken måste ägaren enligt reglerna sänka musiken och stoppa dansandet. Annars kan straffet för krögaren bli böter eller fängelse. Att danstillståndet inte avskaffats tidigare är en gåta. Danstillståndet är byråkratiskt, onödigt och förlegat. Byråkratiska lagar och regler kostar pengar och skapar problem för människor som drabbas av dem. Därför måste regeln om danstillstånd tas bort. 

Förra året uppmanade riksdagen regeringen att se till att tillståndskravet slopades. Men sedan dess har ingenting hänt för att ändra bestämmelsen. Inte heller verkar det finnas någon tidsplan från regeringens sida. 

Men anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd, Anders Ygeman:

 

En enig riksdag vill avskaffa danstillståndet. När avser regeringen och statsrådet att avskaffa danstillståndet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-18 Överlämnad: 2017-01-19 Anmäld: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-01-25 Sista svarsdatum: 2017-01-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga