Åtgärder mot tjuvfiske

Skriftlig fråga 2017/18:120 av ClasGöran Carlsson (S)

ClasGöran Carlsson (S)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Under sommaren har det gått att följa hur en stor tjuvfiskehärva nystats upp nere i Kronobergs län. Den illegala fångsten har uppgått till så mycket som 1,7 ton och består av stora mängder gös, kräftor och gädda som sålts vidare på fiskmarknader i Göteborg och i Stockholm. Genom denna illegala verksamhet har en liga tjänat runt 400 000 kronor, som tjänats på ett organiserat och brottsligt vis. Detta är något som behöver förebyggas och göras svårare – det ska inte kunna vara lönsamt att begå brott. En sådan åtgärd hade kunnat vara att införa ursprungsmärkning på insjöfisk. Det skulle innebära att leverantörerna blev skyldiga att redovisa var fisken är fångad. På så sätt skulle fiskköparen kunna återkoppla detta till fiskevårdsområdena, för att verifiera om fisken är lagligen fiskad.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet och regeringen vidta för att hindra tjuvfisket?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-10-18 Överlämnad: 2017-10-19 Anmäld: 2017-10-20 Sista svarsdatum: 2017-10-25 Svarsdatum: 2017-10-30
Svar på skriftlig fråga