Åtgärder mot svartfiske

Skriftlig fråga 2019/20:1438 av Elin Segerlind (V)

Elin Segerlind (V)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Under hösten 2019 beslöt EU:s ministrar med ansvar för fiskefrågor att stoppa sillfisket i Östersjön under fyra månader med start nu i maj i område (subdivision, sd) 25 och 26. Eftersom det är beslutat av EU gäller beslutet samtliga EU:s medlemsländer.

De svenska fiskarna har visat sitt missnöje men har trots det blivit kvar i hamn. Samma sak gäller inte i fiskarna i Polen. I dag går det lätt att följa vilka fartyg som är ute till havs, och loggen visar att det vissa dagar varit så många som uppemot 30 polska fartyg ute till havs. Även ryska fartyg har varit i sd 26 och fiskat.

Syftet med stoppet för sillfiske är att skapa förutsättningar för torsken, men det hjälper inte mycket med ett stopp om det inte efterföljs av alla. EU har ingen egen kontroll av att reglerna efterföljs, utan det sköts av varje medlemsland. Därför borde en diskussion om regelefterlevnad vara av intresse att föra upp på möten med ministerrådet.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att på nästa rådsmöte ta upp frågan om efterlevnad av fiskestoppet, och avser statsrådet även att vidta andra åtgärder för att förhindra svartfiske i våra gemensamma vatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-28 Överlämnad: 2020-05-29 Anmäld: 2020-06-01 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga