Åtgärder mot olicensierat spel

Skriftlig fråga 2020/21:1833 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Regeringen införde den 2 juli tillfälliga spelansvarsåtgärder för speloperatörer med svensk spellicens eftersom regeringen antog att den pågående pandemin kunde öka problemspelandet. Det handlar om skärpta regler i fråga om individuella insättnings- och förlustgränser och en bonusgräns på 100 kronor. Nu förlänger regeringen begränsningarna till sista juni 2021.

De skärpta reglerna berör inte de olicensierade spelsajter som svenska konsumenter spelar på, och kanaliseringen till det svenska licenssystemet beräknas därför minska. Förra våren beräknades kanaliseringen ligga runt 75 procent för nätkasino och har visat en sjunkande tendens sedan spellagen trädde i kraft i januari 2019. Om regeringens höga tonläge fortsätter och Anna-Lena Sörenssons utredningsförslag blir verklighet riskerar kanaliseringen ytterligare att fortsätta sjunka, och på sikt riskerar detta hela licenssystemet.

Socialförsäkringsministern uppgav för TT den 10 november 2020 att:

”De aktörer som saknar licens ska kastas ut från marknaden. Det är kriminaliserat att tillhandahålla, främja och marknadsföra olicensierat spel, och det är allvarliga brott”. /…/ ”Det handlar om allt ifrån blockeringar av betalningar till att se till att kriminaliseringen av marknadsföringen leder till effekt.”

Det tillämpningsområde för spellagen som regeringen valde innebär att det inte är olagligt att erbjuda och på olika sätt bistå olicensierat spel så länge spelet sker på internet, inte presenteras på svenska och inte erbjuder spel i svenska kronor. Sådant spel är enkelt att hitta och spela på, exempelvis med svenskt bank-id. Hade regeringen i stället valt den tillämpningsbestämmelse som Spellicensutredningen under ledning av Håkan Hallstedt föreslog hade vi sannolikt haft mindre problem med olicensierat spel.

Den utredning regeringen nyss tillsatt berör inte olicensierat spel som enligt spellagen inte är olagligt. Det vore dock önskvärt om regeringen hade gett ett sådant direktiv till utredningen. Om regeringen har intresse av att vårda den omreglerade svenska spelmarknaden är det de utländska olicensierade spelbolagen som ska ha svårare att verka mot den svenska marknaden – inte de svenska spelbolagen med licens.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet att ge den nyligen tillsatta utredningen under ledning av generaldirektör Gunnar Larsson tilläggsdirektiv för att föreslå en skärpt tillämpningsbestämmelse i spellagen med syfte att förbjuda olicensierat spel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-16 Överlämnad: 2021-02-17 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-02-24 Sista svarsdatum: 2021-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga