Åtgärder med anledning av granskning av FN:s rasdiskrimineringskommitté

Skriftlig fråga 2013/14:354 av Sommestad, Lena (S)

Sommestad, Lena (S)

den 23 januari

Fråga

2013/14:354 Åtgärder med anledning av granskning av FN:s rasdiskrimineringskommitté

av Lena Sommestad (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Den 30 augusti i år lämnade FN:s rasdiskrimineringskommitté en granskningsrapport om Sverige. Det skedde med anledning av den senaste svenska regeringsrapporten om hur Sverige lever upp till de åtaganden som gjorts enligt den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD).

Sverige får kritik på ett antal punkter. Bland annat konstaterar kommittén att Sverige har problem med rasistiska och extremistiska organisationer, trots att den svenska regeringen hävdar att dagens lagstiftning är tillräcklig. Kommittén anför, liksom tidigare, att Sverige inte fullt ut lever upp till konventionens artikel 4 (b), som stadgar förbud mot rasistiska organisationer. Kommittén pekar också på det växande problemet med hatbrott och rekommenderar kraftfulla åtgärder för att motverka denna typ av brott.

Ett stort antal organisationer i det svenska civilsamhället, bland dem FN-förbundet, har lämnat en parallellrapport med anledning av granskningen. Flera av de punkter som tas upp i FN-rapporten återfinns även i parallellrapporten. Där krävs bland annat skärpt förbud mot rasistiska aktiviteter för att bättre uppfylla konventionens krav.

Statsrådet har tidigare förklarat att regeringen tar slutsatserna från FN:s rasdiskrimineringskommitté på stort allvar och att dessa slutsatser kommer att analyseras och följas upp (svar på fråga 2012/13:768). Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka ytterligare åtgärder bedömer statsrådet och regeringen behövs för att bemöta den organiserade rasismen, mot bakgrund av kritiken från FN:s rasdiskrimineringskommitté?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-23 Anmäld: 2014-01-24 Besvarad: 2014-01-29 Svar anmält: 2014-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-29)