asyl till österrikiska medborgare

Skriftlig fråga 2000/01:698 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 14 februari

Fråga 2000/01:698

av Tasso Stafilidis (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om asyl till österrikiska medborgare

I Österrike kan homosexuella straffas enligt artikel 209 i strafflagen. I dagens läge är elva män fängslade för brott mot denna lag. Lagen har fördömts av såväl EU som FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

Den österrikiska organisationen för homo- och bisexuellas mänskliga rättigheter @ HOSI @ har uppmanat alla i Österrike som åtalas för brott mot artikel 209 att i stället för att riskera ett flerårigt fängelsestraff, eller att bli inspärrade på psykiatrisk anstalt, att söka asyl i Sverige.

Om en EU-medborgare söker asyl i en annan EU-stat ska ansökan enligt asylprotokollet i Amsterdamfördraget, behandlas med utgångspunkt att den är uppenbart ogrundad.

Min fråga till Maj-Inger Klingvall är:

Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att eventuella asylansökningar till Sverige av berörda österrikiska medborgare ska handläggas enligt utlänningslagens regler med bortseende från kravet att ansökningarna automatiskt ska betraktas som uppenbart ogrundade?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-14 Anmäld: 2001-02-20 Besvarad: 2001-02-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-23)