Arbetsmiljöverkets bestämmelser för äldreboenden

Skriftlig fråga 2006/07:1453 av Andersson, Yvonne (kd)

Andersson, Yvonne (kd)

den 2 juli

Fråga

2006/07:1453 Arbetsmiljöverkets bestämmelser för äldreboenden

av Yvonne Andersson (kd)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetsmiljöverket har bestämt att vid vård av patienter i säng eller förflyttning av patienter, till exempel mellan säng och rullstol eller till toalettstol, behövs normalt ett fritt utrymme på minst 80 centimeter på båda sidor av säng eller toalettstol (AFS 2000:42, 6 § med kommentarer om utrymmesbehov och 104–105 §§ med kommentarer om toaletter och om belastningsergonomi i AFS 1998:1).

Dessa bestämmelser av Arbetsmiljöverket innebär att äldreboenden som ej uppfyller kraven måste se till att så blir fallet genom ombyggnad. Att kräva att äldreomsorgen ska byggas om för att uppfylla krav av detta slag är väl kostsamt för äldreboenden runt om i Sverige. Kristdemokraterna anser att det bör finnas särskilda regler för pågående verksamhet. En lösning vore att befintliga äldreboenden ej ska ha ett ombyggnadskrav, utan ska göra detta när tillfälle ges såsom vid renoveringar, så att de satsningar som gjorts och görs på äldreboenden inte kommer att ätas upp av ombyggnadskostnader för att kunna matcha dessa mått. I stället bör de 80 centimeter föras in som byggnorm för nyproduktion. Detta skulle vara en god väg för att det politiska ansvar som åligger regeringen tas.

Jag frågar ministern om han tänker infria reglering gällande 80 centimeter i byggnorm för nyproduktion i stället för kostnadskrävande ombyggnationer.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-07-02 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-16)