Apotek som ägare av vårdgivare

Skriftlig fråga 2019/20:821 av Lina Nordquist (L)

Lina Nordquist (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I dag är det förbjudet för läkare att äga apotek. Däremot är det omvända fullt tillåtet. Apoteksbolagen, däribland statliga Apoteket AB, har därmed inte begått några fel när de köpt in sig i nätläkarbolag. För invånarna och för oss beslutsfattare skapar dock de nya ägarförhållandena stora frågetecken när det gäller huruvida dagens regelverk verkligen säkrar trygg och klok användning av gemensamma resurser, och huruvida detta regelverk påverkar risken för att vår hälsa och våra ekosystem äventyras genom överförskrivning av läkemedel. 

Svensk lagstiftning är redan i dag utformad efter att det finns en inbyggd risk med att låta de läkare som skriver ut medicin även äga apotek, som tjänar pengar på att sälja samma mediciner. Jag menar att lagstiftningen på motsvarande sätt bör ta hänsyn till riskerna med att låta apotek äga vårdcentraler, nätläkarbolag och andra vårdföretag. En och samma aktör bör helt enkelt inte ha ekonomiska intressen längs hela vårdkedjan. Varje del av vårdkedjan har ett värde för de invånare som behöver dess stöd. Det sammantagna värdet måste vara större än delarna, inte tvärtom. 

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren: 

 

Kan regeringen och ministern överväga att föreslå begränsningar för apotek när det gäller att äga vårdföretag, i likhet med det nuvarande förbudet för vårdföretag att äga apotek? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-28 Överlämnad: 2020-01-29 Anmäld: 2020-01-30 Svarsdatum: 2020-02-05 Sista svarsdatum: 2020-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga