Användningen av ordet "särskola" i grundskolan

Skriftlig fråga 2017/18:1072 av Agneta Gille (S)

Agneta Gille (S)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

För ett kort tid sedan hade jag äran att välkomna en engagerad skolelev från min valkrets, 14-årige Leo Lust, som är bosatt i Morgongåva, till riksdagen.

Leo var inbjuden av en speciell anledning. För några månader sedan lyfte han ett medborgarförslag till sin kommun. Ämnet var ordet särskola och dess negativa effekter. Leo har själv upplevt hur begreppet som finns i grundskolan används för att diskriminera, kränka och systematiskt mobba elever som går i dessa klasser. Leo berättade ingående hur hans kamrater utsätts för mobbning med elaka ord kopplat till begreppet "särskola".

Förslaget från Leo är att en ändring från särskola till det mer allmänt hållna ordet utvecklingsskola genomförs.

Kommunen hänvisade i sitt svar till den nationella lagstiftningen. Detta ger mig anledning att ställa frågor till ansvariga statsråd om inställningen till en nationell förändring som innebär att ordet särskola byts ut mot ett mer passande namn, t.ex. utvecklingskola som Leo föreslår.

Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin är följande:

 

Kan ministern tänka sig att ta initiativ som leder till att begreppet "särskola" diskuteras och ändras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-21 Överlämnad: 2018-03-21 Anmäld: 2018-03-22 Svarsdatum: 2018-03-28 Sista svarsdatum: 2018-03-28
Svar på skriftlig fråga