Antalet tillgängliga personnummer

Skriftlig fråga 2018/19:260 av ClasGöran Carlsson (S)

ClasGöran Carlsson (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Via medier och personliga kontakter med drabbade har jag blivit uppmärksammad på det dilemma som uppstår när Skatteverket har slut på unika personnummer.

Personnumren började ta slut för vissa datum omkring 2010, och Skatteverket har löst det genom att ge ett personnummer för någon eller några dagar senare än det faktiska födelsedatumet. Det finns emellertid exempel på andra lösningar om vi tittar på våra grannländer. I Danmark har man, för att nämna ett exempel, gjort sig av med den fjärde siffrans funktion som kontrollsiffra, vilket innebär att man där kan dela ut 10 000 nummer för varje datum i stället för bara 999.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Pågår det några diskussioner om att lösa problemet med bristen på tillgängliga personnummer i Sverige på ett liknande sätt som i Danmark?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-02-18 Överlämnad: 2019-02-19 Anmäld: 2019-02-26 Sista svarsdatum: 2019-02-27 Svarsdatum: 2019-03-06
Svar på skriftlig fråga