Anskaffning av ubåtar

Skriftlig fråga 2019/20:1587 av Allan Widman (L)

Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Den 17 mars 2015 beställde regeringen två A26-ubåtar av Saab Kockums, till en maximal kostnad av 8,2 miljarder kronor.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Har anskaffningen hållit sig inom ram, och om så inte är fallet, vilka åtgärder vidtar ministern och regeringen med anledning av detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-15 Överlämnad: 2020-06-16 Anmäld: 2020-06-17 Svarsdatum: 2020-06-24 Sista svarsdatum: 2020-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga