Anonyma vittnen

Skriftlig fråga 2018/19:816 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 3 april beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen om att utreda möjligheten till anonyma vittnen vid allvarlig brottslighet, exempelvis vid hot från gäng.

Lite drygt en vecka senare i en intervju med Sveriges Radio sa justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande: "Vi kommer ju ändå behöva utreda kronvittnesfrågan och vi kommer också att ha andra frågor i en sådan utredning. Då tänkte jag i samband med det också göra en översyn när det gäller anonyma vittnen för att till exempel se hur det fungerar i andra länder, och på det sättet tillmötesgå riksdagen."

Den 13 juni under en presskonferens i Linköping meddelade inrikesminister Mikael Damberg att regeringen ”inom bara några veckor” avsåg att tillsätta en utredning som tar upp vittnesmål och villkoren för dem som vittnar. Bland annat meddelades att kronvittnen skulle utredas. Vidare sa Damberg att ett förbättrat skydd och stöd till vittnen samt skärpta straff för övergrepp i rättssak skulle utredas. Däremot nämndes inget om att anonyma vittnen skulle inkluderas i utredningen.

Trots regeringens avisering om en kommande utredning verkar motståndet inom regeringen vara stort mot ett stärkt vittnesskydd. Båda regeringspartierna röstade nej till såväl kronvittnen som anonyma vittnen den 3 april.

Att kronvittnen utreds är positivt, och det är bra att regeringen, den korta tiden till trots, svängt i frågan och agerar på riksdagens uppmaning. Det vore däremot allvarligt och mycket bekymmersamt om regeringen avstod från att inkludera anonyma vittnen i direktiven till utredningen, något som regeringen både uttalat att den avser att göra och blivit uppmanad av riksdagen att göra.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kommer ministern att hålla vad han sagt och av riksdagen uppmanats till gällande att utreda anonyma vittnen i samband med kronvittnesutredningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-24 Överlämnad: 2019-06-25 Sista svarsdatum: 2019-07-09 Svarsdatum: 2019-07-18 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga