Advokaters ersättningskrav

Skriftlig fråga 2018/19:744 av ClasGöran Carlsson (S)

ClasGöran Carlsson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt en artikelserie i Smålandsposten nyligen visar granskningar av advokaters ersättningskrav och kostnadsräkningar att de inte redovisats korrekt. Vissa granskningar har till och med visat att det av vissa advokater kanske rent av satts i system att ”salta” fakturorna. Efter granskningen har det också inletts förundersökningar mot tre advokater om misstänkt försök till bedrägeri. Detta sedan de bland annat tagit betalt för samma tid två gånger och lämnat falska uppgifter till tingsrätten.

Dagens system bygger på god advokatsed, men då stora brister avslöjats bland annat i denna granskning undrar jag om det finns skäl att se över detta system.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Tycker ministern och regeringen att det behövs en skärpning av granskningen av advokaternas kostnadsberäkningar och utbetalningar och hur skulle detta kunna genomföras?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-11 Överlämnad: 2019-06-11 Anmäld: 2019-06-12 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga