A-traktorers betydelse för unga på landsbygden

Skriftlig fråga 2017/18:1087 av Ann-Britt Åsebol (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

A-traktorer har stor betydelse för många unga, speciellt på landsbygden där kollektivtrafiken inte är lika tillgänglig som i storstäderna. Det är en stark drivkraft för unga att få röra sig och det behöver vi underlätta och stärka. En A- eller EPA-traktor kan vara det enda transportmedlet som möjliggör till fler val gällande utbildning, första jobbet eller fritidsaktiviteter.

Bara i Sundsvalls kommun finns 319 registrerade A-traktorer och i Uppsala kommun 246 stycken, enligt Transportstyrelsen. Totalt i Sverige finns närmare 20 000 registrerade A-traktorer och ingen av de 20 A-traktortätaste kommunerna i landet är Stockholm, Göteborg eller Malmö. I Falun finns 192 registrerade fordon (sjunde plats i landet) och Borlänge drygt 100. Detta visar tydligt att det här är en viktig landsbygdsfråga för unga.

För att stärka trafiksäkerheten och kvaliteten skärps nu kraven för fordonen, vilket både är efterlängtat och rimligt Men regeringen missar samtidigt att väga upp dessa skärpningar med att likställa dessa fordons hastighet med till exempel EU-mopeder. Regeringen begränsar alltså Sveriges unga på landsbygden.

När man nu ändrar reglerna så att A- och EPA-traktorer ska besiktigas bör detta förenas med bland annat höjd hastighet. Alltför länge har till exempel A-traktor och EPA-traktor inte kunnat framföras i hastigheter högre än 30 kilometer per timme. Detta rimmar illa med att ekipage som lantbrukstraktor med upp till 60 ton får framföras i 40 kilometer per timme. Ur trafiksäkerhetssynpunkt för föraren blir det därtill svårmotiverat att en betydligt mycket mer krockkänslig mopedbil eller EU-moped får framföras i upp till 45 kilometer per timme, men inte en A- eller EPA-traktor.

Nuvarande lösning med höga varvtal för låg effekt sliter onödigt mycket på motorer, medför ljudföroreningar, drar mer bränsle än nödvändigt och påverkar på så vis miljön på ett sätt som går att undvika. Därtill bör översynen se till att återkomma med hastighetshöjningar som likställer dessa fordon med andra.

Regeringen kan på dessa sätt möjliggöra att unga på landsbygden får mer likvärdiga villkor som andra unga, att komma till sitt första jobb eller efterlängtad utbildning. Eller så kan regeringen göra som hittills, det vill säga att inte göra något utan fortsätta se landsbygden utarmas.

Regeringen och infrastrukturministern Anna Johansson har efter många många påminnelser i riksdagen nu äntligen bett om en modernisering av föreskrifter från Transportstyrelsen gällande A-traktorer och EPA-traktorer. I detta läser alla som använder fordonen in att man nu återkommer med likställda villkor angående bland annat miljö, hållbar utveckling och höjd hastighet.

Unga på landsbygden ska inte ha sämre möjligheter än andra ungdomar. Ökad rörlighet möjliggör ökad chans att ta första stegen in på arbetsmarknaden, och fler i jobb är precis vad Sverige behöver!

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

När ämnar statsrådet och regeringen vidta åtgärder för att höja hastigheten för A-traktorer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-23 Överlämnad: 2018-03-23 Anmäld: 2018-03-26 Svarsdatum: 2018-04-04 Sista svarsdatum: 2018-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga