Det svensk-afghanska återtagandeavtalet

Skriftlig fråga 2016/17:437 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I december 2015 träffades statsminister Stefan Löfven och Afghanistans president Ashraf Ghani. På mötet undertecknades ett biståndsavtal, och det förklarades att förhandlingar om ett återtagandeavtal nu skulle inledas mellan länderna.

Tio månader senare, i oktober 2016, ingick Sverige och Afghanistan ett återtagandeavtal. Avtalet hade föregåtts av ett principavtal om återtagandet som träffats mellan EU och Afghanistan. Ungefär samtidigt med Sverige träffade såväl Tyskland som Finland egna återtagandeavtal med Afghanistan. Det svensk-afghanska avtalet beskrevs som en framgång för Sverige av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Nu framgår det att parlamentet i Afghanistan har röstat nej till återtagandeavtalet med Sverige (Ekot, 30 november 2016).  Samtidigt gör uppgifter från Finland gällande att deras avtal är i bruk. Det finsk-afghanska avtalet har, såvitt känt, inte underställts parlamentet i Afghanistan på motsvarande sätt som det svensk-afghanska.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad gör regeringen och ministern för att säkerställa att det svensk-afghanska återtagandeavtalet, i likhet med vad som gäller för det finsk-afghanska, tillämpas mellan Sverige och Afghanistan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-01 Överlämnad: 2016-12-05 Anmäld: 2016-12-06 Svarsdatum: 2016-12-14 Sista svarsdatum: 2016-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga