Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:308

Riksdagsskrivelse

2005/06:308

Image: RSKR_200506__308-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2005/06:TU5 Moderna transporter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2006

Per Westerberg

Per Persson