Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:308

Riksdagsskrivelse

2005/06:308

Image: RSKR_200506__308-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2005/06:TU5 Moderna transporter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2006

Per Westerberg

Per Persson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.