Riksdagsskrivelse 2021/22:386

Riksdagsskrivelse 2021/22:386

Riksdagsskrivelse

2021/22:386

 

 

 

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU26 Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.