Riksdagsskrivelse 2020/21:262

Riksdagsskrivelse 2020/21:262

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:262

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU14 En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 april 2021

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.