Riksdagsskrivelse 2020/21:257

Riksdagsskrivelse 2020/21:257

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:257

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU16 Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 april 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.