Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR6

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik
2010–2015

Marvin Goodfriend

Mervyn King

Översättning: Anna Hermerén, Sara Neander och Åsa Pape ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-33-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016

2015/16:RFR6

Innehållsförteckning

Förord.............................................................................................................

4

1

Sammanfattning...........................................................................................

5

2

Rekommendationer....................................................................................

10

3

Inledning....................................................................................................

12

4

Den svenska ekonomin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.