Skatteutskottets seminarium om Skattereformen 25 år - dess historia och framtid

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR11

Skatteutskottets seminarium om Skattereformen 25 år – dess historia och framtid

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-93-3

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2016/17:RFR11

Förord

Det övergripande målet för
90-talets
stora skattereform var att åstadkomma en samhällsekonomiskt effektiv beskattning samtidigt som fördelningspolitiska mål uppfylldes. Arbete och sparande skulle ges en bättre skattemässig behandling, och en likvärdig behandling av arbetsinkomster och inkomster av kapital skulle komma till stånd.

För att uppmärksamma att det gått 25 år sedan reformen infördes anordnade skatteutskottet den 25 januari 2017 ett seminarium, där inbjudna talare diskuterade kring skattereformens historia och skattesystemets framtida utformning.

Reformens historia diskuterades
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.