Innovationskritiska metaller och mineral - en forskningsöversikt

Rapport från riksdagen 2021/22:RFR10

Innovationskritiska metaller och mineral – en forskningsöversikt

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-7915-049-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2022

2021/22:RFR10

Förord

Metaller och mineral används överallt i ett modernt samhälle. De finns i allt från fordon till teknik för energiomvandling, byggnader och sjukvård samt matproduktion och tillverkningsindustri. Den tekniska utvecklingen under senare år har inneburit ett ökat behov av metaller och mineral som är avgörande för att moderna
energi-,
miljö- och teknikinnovationer ska fungera – s.k. innovationskritiska metaller och mineral. Behovet har dessutom förstärkts av den pågående gröna omställningen av samhället och bedöms av bl.a. EU- kommissionen även öka kraftigt framöver. Samtidigt finns det utmaningar att i samband
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.