Hälso- och sjukvård för barn och unga i samhällets vård - en utvärdering

Rapport från riksdagen 2021/22:RFR11

Hälso- och sjukvård för barn och unga

i samhällets vård – en utvärdering

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-7915-050-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2022

2021/22:RFR11

Förord

Socialutskottet beslutade den 17 november 2020 att genomföra en huvudstudie om 2017 års lagändringar om obligatoriska hälsoundersökningar för barn och unga i samhällsvård samt om lagstadgade överenskommelser mellan kommuner och regioner. Syftet med uppföljningen är att följa upp och analysera hur den nya lagen och bestämmelserna har tillämpats och fungerar.

Utvärderingen har genomförts av utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp, där följande ledamöter ingår: Mikael Dahlqvist (S), Johan Hultberg (M), Clara Aranda (SD) och Barbro Westerholm (L). Underlag till uppföljningen har tagits fram
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.