Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR13

rfr 2017/18 RFR13

Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan

– flytande, gasformiga och elektriska drivmedel inom vägtrafik, sjöfart, luftfart och spårbunden trafik

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-48-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018

2017/18:RFR13

Innehållsförteckning

Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor ........................................

10

Förord...........................................................................................................

11

2030 är snart här .......................................................................................

11

Olika drivmedel kan komplettera varandra...............................................

12

Energieffektivitet......................................................................................

12

Nischer......................................................................................................

12

Övergångslösningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.