Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:1 Måndagen den 3 oktober

Riksdagens protokoll 1994/95:1


Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1994/95:1
Måndagen den 3 oktober
Kl. 11.00 11.32

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor
________________________________________________________________________________
__________
1 § Ålderspresidentens hälsningsanförande
Anf. 1 Ålderspresident INGVAR
CARLSSON:
Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! I egenskap
av ålderspresident hälsar jag er välkomna till det
första sammanträdet vid 1994/95 års riksmöte.
Våra tankar går denna dag främst till den svåra
olyckan, till den katastrof som drabbade vårt land och
vårt nära grannland Estland när M/S Estonia förliste.
Journalisten Elisabeth Crona skrev om olyckan:
"Går man igenom de hjärtskärande uppgifterna på
omkomna, ger de en tydlig bild av det nya baltisk-
svenska samarbetet - skolbesök, artistutbyte, fackliga
kurser, pensionärsresor, företagskontakter."
Vi delar i dag en stor sorg med det estniska folket
efter det ohyggliga som hänt. Det är min övertygelse
att denna samhörighet i en svår stund ytterligare
kommer att fördjupa och förstärka samarbetet mellan
våra länder. Vi förenas i vårt land i nationell sorg
över de förolyckade. Vi tänker på alla dem som efter
timmar av ovisshet fick det fruktansvärda beskedet att
en anhörig eller vän inte fanns med bland de räddade.
Också i denna kammare sörjer vi närstående och
vänner som fanns med ombord på M/S Estonia.
Bland de saknade i färjekatastrofen finns Claes-
Göran Larsson från Visby. Verktygsmakare och
invald som ledamot av riksdagen för Gotlands län i
årets val. Han var avdelningsordförande i Metall, med
flera fackliga uppdrag, samt representant för
Socialdemokraterna i fullmäktige och tekniska
nämnden i Gotlands kommun.
Lennart Pettersson. Socialdemokratisk
riksdagsledamot 1969 - 1991. Han var ordförande i
näringsutskottet och ledamot i ett stort antal styrelser
och kommittéer, liksom tidigare i stadsfullmäktige i
Lund och landstinget i Malmöhus län.
Arne Löfling. Riksdagsstenograf sedan 1957. Han
var stenograf i Utrikesnämnden, Nordiska rådet och
landstinget i Stockholms län. Han var nämndeman i
Uppsala tingsrätt, ledamot av kommundelsnämnd och
kyrkofullmäktige.
Låt oss med en tyst minut hedra de saknade, de
som miste sina liv när M/S Estonia förliste, och
uttrycka vår djupa medkänsla med alla dem som
förlorat nära och kära.
(De saknade hedrades med en tyst minut.)
Detta riksmöte utgör en historisk milstolpe. Vi får
nu en riksdag med drygt 40 % kvinnliga ledamöter.
Denna framgång för jämställdheten fördjupar och
förstärker demokratin i vårt land.
Alla vi, kvinnor och män, som nu fått förtroendet
att vara valda ombud för Sveriges folk de kommande
fyra åren har en stor och gemensam uppgift framför
oss att föra landet ur den ekonomiska krisen. Det är
min förhoppning att arbetet här i riksdagen skall
präglas av att vi kan lösa denna svåra uppgift och av
samarbetsvilja och öppenhet inför konstruktiva
förslag.
I folkomröstningen den 13 november avgörs det
om Sverige skall bli medlem av den europeiska
unionen. Det innebär att vi i Sveriges riksdag skall
fatta ett för landet oerhört viktigt och historiskt
avgörande beslut. Jag utgår från att vi alla här i
riksdagen kommer att följa det beslut som Sveriges
folk avgör i folkomröstningen.
Med dessa ord förklarar jag dagens sammanträde
för öppnat.
2 § Anmälan om granskning av bevis för
riksdagens ledamöter
Upplästes och lades till handlingarna följande från
valberedningen inkomna
Berättelse om granskning av bevis för
riksdagsledamöter och ersättare
Till Valprövningsnämnden har från
riksskatteverket inkommit bevis för dem som med
anledning av riksdagsvalet den 18 september 1994 har
utsetts till ledamöter av riksdagen och ersättare för
dessa. Bevisen, som daterats den 26 september 1994,
är till antalet 349 för riksdagsledamöter och 570 för
ersättare.
Valprövningsnämnden har vid sammanträde denna
dag granskat bevisen och därvid funnit, att de blivit
utfärdade i enlighet med 15 kap. 1 § vallagen.
Stockholm den 29 september 1994
Lars Tottie/
Sven-Georg Grahn
Riksskatteverket hade upprättat nedan intagna
förteckning över dels partivis antalet
riksdagsledamöter i hela riket, dels valkretsvis
mandatfördelningen mellan partierna, ledamöternas
och ersättarnas namn samt ordningen mellan de
senare.
HELA RIKET
Parti
Antal ledamöter av riksdagen
Moderata samlingspartiet
80
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
161
Folkpartiet liberalerna
26
Centern
27
Vänsterpartiet
22
Miljöpartiet de gröna
18
Kristdemokratiska samhällspartiet
15
VALKRETS STOCKHOLMS KOMMUN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Carl Bildt
1. Henrik S Järrel
Margaretha af Ugglas
2. Peeter Luksep
Beatrice Ask
3. Carl Erik Hedlund
Charlotte Cederschiöld
4. Bo Ehlin
Ulf Kristersson
5. Anna Kinberg
Elisabeth Fleetwood
6. Mikael F Söderlund
Mikael Odenberg
7. Berthold Gustavsson
Birgitta Wistrand
8. Joen Lagerberg
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Mona Sahlin
1. Juan Fonseca
Mats Hellström
2. Inger Segelström
Maj Britt Theorin
3. Anders Ygeman
Bengt Lindqvist
4. Kristina Nordström
Sylvia Lindgren
5. Nikos Papadopuolos
Sven-Åke Nygårds
6. Elisabeth Brandt
Kristina Persson
7. Peter Larsson
Ingemar Josefsson
8. Carin Jämtin
Nalin Baksi
9. Sven Britton
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Birgit Friggebo
1. Bo Könberg
Hadar Cars
2. Lotta Edholm
Barbro Westerholm
3. Anders Johnson
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Olof Johansson
1. Christina Linderholm
2. Jon Kahn
3. Marianne Nord
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Eva Zetterberg
1. Jenny Lindahl
Kenneth Kvist
2. Lars Ohly
3. Bitte Engzell
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ewa Larsson
1. Eva Goës
Krister Skånberg
2. Lena Lindström
3. Åke Askensten
KRISTDEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Michael Stjernström
1. Désirée Pethrus Engström
2. Alf Samuelsson
3. Kerstin Rossipal
STOCKHOLMS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lars Tobisson
1. Marietta De Pourbaix-Lundin
Gunnar Hökmark
2. Catharina Elmsäter-Svärd
Jerry Martinger
3. Stellan Bojerud
Chris Heister
4. Lars Biörck
Fredrik Reinfeldt
5. Margareta Nachmanson
Knut Billing
6. Ylva Von Schéele
Margareta Eckersten Nordenvall
7. Björn Hamilton
Stig Rindborg
8. Catharina Hagen
Göran Lennmarker
9. Arion Chryssafis
Inger Koch
10. Birgitta Almlöf
Jan Sandberg
11. Per Naess
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ingvar Carlsson
1. Björn von Sydow
Ingela Thalén
2. Eva Arvidsson
Thage G Peterson
3. Dag Ericson
Anita Johansson
4. Åsa Stenberg
Sören Lekberg
5. Björn Ericson
Eva Johansson
6. Christina Axelsson
Tommy Waidelich
7. Christer Erlandsson
Ines Uusmann
8. Cinnika Beiming
Pierre Schori
9. Lennart Allard
Christina Zedell
10. Marie Linder
Pär Nuder
11. Niclas Lindberg
Carina Moberg
12. Anna-Karin Lundström
Ola Rask
13. Yilmaz Kerimo
Christina Pettersson
14. Berit Berggren
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Bengt Westerberg
1. Karin Pilsäter
Anne Wibble
2. Carl B Hamilton
Lars Leijonborg
3. Ylva Annerstedt
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lennart Daléus
1. Annika Öhrström
Andreas Carlgren
2. Vera Skoglund
3. Kerstin Lundgren
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Gudrun Schyman
1. Per Sundgren
Ulla Hoffmann
2. Margareta Olofsson
3. Serefxan Ciziri
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Marianne Samuelsson
1. Kjell Dahlström
Gudrun Lindvall
2. Håkan Apelkrona
3. Eva Bjurholm
KRISTDEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Inger Davidson
1. Ingvar Svensson
Mats Odell
2. Eva Lannerö
3. Kalle Sandell
UPPSALA LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Gustaf von Essen
1. Hanna Ericson
Lennart Hedquist
2. Fredrik Ahlstedt
Per Bill
3. Gunnar Hedberg
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Birgitta Dahl
1. Tone Tingsgård
Ingrid Andersson
2. Mats Berglind
Björn Kaaling
3. Agneta Monie
Barbro Andersson
4. Bo Englund
Thomas Östros
5. Elisabeth Jakobsson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Håkan Holmberg
1. Ann-Kristin Fösker
2. Bengt Ahlquist
3. Barbro Westrin
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Rigmor Ahlstedt
1. Solveig Zander
2. Lars-Gunnar Eriksson
3. Bertil Alm
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ingrid Burman
1. Jacob Johnson
2. Håkan Wall
3. Maria Fregidou-Malama
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Gunnar Goude
1. Inger Hallquist-Lindvall
2. Kerstin Jacobsson
3. Jan Wikström
SÖDERMANLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Per Westerberg
1. Margareta Wallin-Johansson
Henrik Landerholm
2. Bengt Ahlesten
3. Johan Thor
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Göran Persson
1. Laila Bjurling
Maj-Lis Lööw
2. Greger Tidlund
Reynoldh Furustrand
3. Elisebeht Markström
Anita Persson
4. Lars G Linder
Michael Hagberg
5. Anneli Hedberg
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Conny Sandholm
1. Siri Dannaeus
2. Marianne Normell
3. Magnus Esko
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ingrid Skeppstedt
1. Stefan Björnmalm
2. Ulla Trenter Palm
3. Sven T Nilsson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Charlotta L Bjälkebring
1. Tommy Hamberg
2. Karin Sohlgren
3. Lelle Karlsson
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Elisa Abascal-Reyes
1. Claes G Lissenko
2. Sten E Karlsson
3. Heléne Lundström
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Per Unckel
1. Anders E Borg
Birger Hagård
2. Anna Stråkander-Ahlesten
Carl G Nilsson
3. Stefan Hagfeldt
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Maj-Inger Klingvall
1. Berndt Sköldestig
Berit Löfstedt
2. Pernilla Mobeck
Inge Carlsson
3. Tommy Palmqvist
Viola Furubjelke
4. Ove Elf
Lars Stjernkvist
5. Agneta Bergquist
Sonia Karlsson
6. Lars Rasch
Conny Öhman
7. Britt Olauson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Karl-Göran Biörsmark
1. Karin Sparring Björkstén
2. Berndt Isaksson
3. Birgitta Johansson
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Roland Larsson
1. Staffan Danielsson
2. Lena Ek
3. Magnus Engström
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Britt-Marie Danestig-Olofsson
1. Carlinge Wisberg
2. Camilla Lucchesi
3. Lars-Göran Ölander
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Birger Schlaug
1. Klas Linné
2. Helena Hillar Rosenqvist
3. Åke Karlsson
KRISTDEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Dan Ericsson
1. Yvonne Andersson
2. Kurt Hedman
3. Ulf Borgström
JÖNKÖPINGS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Anders Björck
1. Lisbeth Forestier
Göte Jonsson
2. Bengt-Anders Johansson
Ulf Melin
3. Carina Lundeholm
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Allan Larsson
1. Carina Hägg
Catarina Rönnung
2. Reine Frisk
Åke Gustavsson
3. Inga-Lill Gustavsson
Margareta Sandgren
4. Nils Nordh
Martin Nilsson
5. Anna-Carin Magnusson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Carl-Johan Wilson
1. Nils-Erik Davelid
2. Inga Fingal
3. Iréne Henrysson
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Rune Backlund
1. Margareta Andersson
2. Torbjörn Svensson
3. Karin Eriksson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Alice Åström
1. Kenneth Kindblom
2. Kristina Nero
3. Olle Forsell
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ronny Korsberg
1. Inger Peterson
2. Inger Schörling
3. Carl-Henrik Henriz
KRISTDEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Alf Svensson
1. Märtha Gårdestig
Göran Hägglund
2. Christer Fjordevik
3. Gunnel Hulusjö
KRONOBERGS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Anders G Högmark
1. Suzanne Frank
Jan-Olof Franzén
2. Kjell Göthe
3. Sonja Emilsson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lars Hedfors
1. Mayken Nilsson
Monica Widnemark
2. Per Albinsson
Tomas Eneroth
3. Barbro Svensson
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Eskil Erlandsson
1. Gunnar Elm
2. Marie-Louise Hilmersson
3. Irene Schäring
KALMAR LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Nils Fredrik Aurelius
1. Håkan Gustavson
Leif Carlson
2. Olle Andersson
3. Magdalena Axelsson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Bengt Kronblad
1. Åse Bergheim-Nilsson
Agneta Ringman
2. Peter Akinder
Krister Örnfjäder
3. Ann-Britt Mårtensson
Ann-Marie Fagerström
4. Marcus Kvarnberg
Håkan Juholt
5. Mona Tegel
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Sivert Carlsson
1. Ann Petersson
Agne Hansson
2. Madeleine Widerström
3. Stig Davidson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lennart Beijer
1. Irene Fleetwood
2. Bo Malm
3. Britt Bogård
KRISTDEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Chatrine Pålsson
1. Anders Andersson
2. Thom Mathisen
3. Junita Karlsson
GOTLANDS LÄN
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lilian Virgin
1. Ingibjörg Sigurdsdóttir
Claes-Göran Larsson
2. Lennart Petersson
3. Eva Palmgren
BLEKINGE LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Karl-Gösta Svenson
1. Solveig Johansson
Jeppe Johnsson
2. Bärthil Ottosson
3. Carl-Johan Hansson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Jan Björkman
1. Magnus Johansson
Yvonne Sandberg-Fries
2. Kenneth Hake
Christer Skoog
3. Anna-Karin Ödmann
Karin Olsson
4. Pirjo Veteli
KRISTIANSTADS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Bo Lundgren
1. Maud Ekendahl
Wiggo Komstedt
2. Margareta Pålsson
Ingvar Eriksson
3. Henrik Hammar
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Börje Nilsson
1. Anders Bengtsson
Ingegerd Wärnersson
2. Bodil Nilsson
Johnny Ahlqvist
3. Christer Grankvist
Marianne Jönsson
4. Viveca Dahlqvist
Kaj Larsson
5. Christer Adelsbo
Ulla Rudin
6. Chatarina Flink
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Bengt Harding Olson
1. Margareta Mörck
2. Marianne Littke
3. Christer Nylander
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Karl Erik Olsson
1. Ingbritt Irhammar
2. Gunnel Wallin
3. Ingrid Karlsson
KRISTDEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Tuve Skånberg
1. Berit Lennartsson
2. Christer Unosson
3. Katarina Nilsson
MALMÖ KOMMUN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Margit Gennser
1. Percy Liedholm
Sten Andersson
2. Inge Garstedt
Bertil Persson
3. Lena Jarnbring
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lars-Erik Lövdén
1. Britt-Marie Lindkvist
Birthe Sörestedt
2. Torbjörn Karlsson
Kurt Ove Johansson
3. Ulla Wallin
Marie Granlund
4. Mikael Magnusson
Nils T Svensson
5. Kia Sagéus
MALMÖHUS LÄNS NORRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Peter Weibull Bernström
1. Lars-Olof Strufve
Jan Backman
2. Tomas Petersson
Anna Åkerhielm
3. Anders Pålsson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Jan Andersson
1. Christin Nilsson
Lena Larsson
2. Lester Jönsson
Bo Nilsson
3. Ewa Jansson
Annika Nilsson
4. Anders Karlsson
Bengt Silfverstrand
5. Ingrid Persson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Siw Persson
1. Folke Straube
2. Torkild Strandberg
3. Annie Swedberg
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Helena Nilsson
1. Anna Corshammar-Bojerud
2. Ingemar Jeppsson
3. Hans-Gösta Hansson
MALMÖHUS LÄNS SÖDRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Gun Hellsvik
1. Annika Jonsell
Per Stenmarck
2. Bo Arvidson
Rune Rydén
3. Benny Jönsson
Inga Berggren
4. Madeleine Hederström
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Per Olof Håkansson
1. Catherine Persson
Karin Wegestål
2. Morgan Johansson
Bo Bernhardsson
3. Inger Jarl Beck
Anita Jönsson
4. Bengt-Göran Hansson
Ronny Olander
5. Anne Mari Erlandsson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Margitta Edgren
1. Sven Rosengren
2. Ulf Nilsson
3. Birgitta Håkansson
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Kerstin Warnerbring
1. Bernhard Persson
2. Lars V Andersson
3. Ola Kollén
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Per Gahrton
1. Bodin Francke Ohlsson
2. Ulf Holm
3. Eva Thede
HALLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Carl Fredrik Graf
1. Anne-Marie Nilsson
Liselotte Wågö
2. Gösta Bergenheim
Hans Hjortzberg-Nordlund
3. Börje Tönsgård
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ingegerd Sahlström
1. Hans Hoff
Alf Eriksson
2. Birgitta Lundquist
Majléne Westerlund Panke
3. Willy Strömblad
Pär-Axel Sahlberg
4. Inger Malmberg
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Christer Eirefelt
1. Bodil Dahlberg
2. Lennart Kollmats
3. Anna Ågerfalk
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Rolf Kenneryd
1. Ulla Rickardsson
2. Jan Börjesson
3. Margaretha Andersson
GÖTEBORGS KOMMUN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Sonja Rembo
1. Göran Lindblad
My Persson
2. Nicola Hesslén
Tom Heyman
3. Christer Nedström
Lennart Fridén
4. Patrik Hultgren
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Sven Hulterström
1. Kerstin Alnebratt
Inga-Britt Johansson
2. Endrick Schubert
Jan Bergqvist
3. Siw Wittgren-Ahl
Marianne Carlström
4. Jonas Bengtson
Sten Östlund
5. Vivi-Ann Nilsson
Anneli Hulthén
6. Mats Carlsson
Claes-Göran Brandin
7. Marie Stenquist
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Erling Bager
1. Mikael Jansson
Eva Flyborg
2. Florence Laag Brandell
3. Carl-Otto Carlsson
VÄNSTERPARTIET
Johan Lönnroth
1. Rune Hjälm
Hanna Zetterberg
2. Maria Hjelm
3. Sabri Atman
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Claes Roxbergh
1. Kia Andreasson
2. Ronnie Ljung
3. Soili Brunberg
KRISTDEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ingrid Näslund
1. Olof Wennås
2. Lennart Strömqvist
3. Astrid Ahdrian
BOHUSLÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Inger René
1. Mikael Cederbratt
Stig Grauers
2. Lena Facht
Kent Olsson
3. Lars-Arne Staxäng
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lennart Nilsson
1. Jan-Olof Larsson
Lisbet Calner
2. Birgitta Eriksson
Sverre Palm
3. Magnus Härle
Mona Berglund Nilsson
4. Catharina Blomstrand Bråkenhielm
Märta Johansson
5. Kenneth G Forslund
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Kenth Skårvik
1. Marianne Lindqvist
2. Torkel Lindahl
3. Birgitta Adolfsson
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Elving Andersson
1. Åsa Torstensson
2. Gunnel Fritzson
3. Peter Heie
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lars Bäckström
1. Barbro Glansén
2. Dan Persson
3. Florence Fridén
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Per Lager
1. Ann-Margret Mossberg
2. Kajsa Öberg
3. Bernt-Erik Ekeroth
KRISTDEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Åke Carnerö
1. Göran Undevall
2. Wilhelm Alexandersson
3. Agneta Gavare
ÄLVSBORGS LÄNS NORRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Arne Andersson
1. Elizabeth Nyström
Stig Bertilsson
2. Björn Leivik
3. Ingamaj Wallertz-Olsson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ingvar Johnsson
1. Pia Larsson
Britt Bohlin
2. Dan Brickman
Rune Evensson
3. Mariann Hultgren
Lena Klevenås
4. Tore Hult
Nils-Erik Söderqvist
5. Marie Dahlin
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Elver Jonsson
1. Inger Gustavsson
2. Anders Castberger
3. Inger Mathisson
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Marianne Andersson
1. Ingrid Petersson
2. Henrik Olsson
3. Boel Andersson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Stig Sandström
1. Rossana Valeria
2. Peter Spjuth
3. Eivor Hellman Max
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Barbro Johansson
1. Bertil Borglund
2. Susanne Olfwenstam
3. Lennart Andersson
KRISTDEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Fanny Rizell
1. Stig Andersson
2. Per-Agne Jacobsson
3. Berit Sjöberg
ÄLVSBORGS LÄNS SÖDRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lars Björkman
1. Ulrik Nilsson
Birgitta Wichne
2. Mats Granberg
3. Unto-Einar Suhonen
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Arne Kjörnsberg
1. Leila Pekkala
Sonja Fransson
2. Lars-Olof Karlsson
Berndt Ekholm
3. Bodil Wennerström
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lennart Brunander
1. Elisabeth Andersson
2. Ulf Svensson
3. Solveig Arnell
SKARABORGS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ivar Virgin
1. Lars Hjertén
2. Lars Elinderson
3. Håkan Jansson
Sten Svensson
1. Lars Hjertén
2. Cecilia Widegren
3. Kerstin Fognell
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Kjell Nordström
1. Carina Ohlsson
Birgitta Johansson
2. Peter Karlsson
Anders Nilsson
3. Camilla Lundgren
Monica Green
4. Staffan Rahm
Urban Ahlin
5. Annelie Stark
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Eva Eriksson
1. Bengt Rosén
2. Bengt A Klang
3. Kjersti Gullstrand
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Birgitta Carlsson
1. Anna-Karin Jonsson
2. Christer Eliasson
3. Lars Nordquist
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Per Rosengren
1. Annika Rahm
2. Roger Karlén
3. Britt Norström
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Annika Nordgren
1. Ann Nilsson
2. Gert Westerdahl
3. Sture Grönblad
KRISTDEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Holger Gustafsson
1. Ulla-Britt Hagström
2. Lars-Åke Jonsson
3. Anita Frisk
VÄRMLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Gullan Lindblad
1. Jan-Evert Rådhström
Göthe Knutson
2. Brittmari Bergstrand
3. Ingrid Fredriksson
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lisbeth Staaf-Igelström
1. Sofia Steiner
Bo Finnkvist
2. Frank Lassen
Kristina Svensson
3. Marina Pettersson
Jarl Lander
4. Svante Mlakar
Ann-Kristine Johansson
5. Leena Hirvonen
Torgny Danielsson
6. Peter Jansson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Isa Halvarsson
1. Robert Warholm
2. Phebe Östman
3. Arnold Lövhall
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Kjell Ericsson
1. Ragnhild Johansson
2. Sven Bjureld
3. Inger Fernlöf
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Björn Samuelson
1. Anne Hölmebakk
2. Marie Engström
3. Roger Höögh
ÖREBRO LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ola Karlsson
1. Marie-Lousie Nauclér
2. Johan Lagerfelt
3. Inger Högström-Westerling
Sten Tolgfors
1. Ebba von Schéele
2. Brittinger Örenius
3. Gunnar Josephson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Maud Björnemalm
1. Ulla Berg
Hans Karlsson
2. Lars Bjurström
Inger Lundberg
3. Inger Knutar
Nils-Göran Holmqvist
4. Björn Sundin
Helena Frisk
5. Ingela Wewertz
Håkan Strömberg
6. Mårten Blomquist
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ola Ström
1. Arne Rubin
2. Mona Granath
3. Johan Pehrson
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Anders Svärd
1. Sven Fredriksson
2. Kerstin Jönsson
3. Jonas Kleber
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Karl-Erik Persson
1. Elise Norberg
2. Gunvor Jakobsson
3. Peter Pedersen
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Yvonne Ruwaida
1. Per Sandegren
2. Ulf Holm
3. Kjell Dahlström
KRISTDEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Rose-Marie Frebran
1. Sven-Gunnar Persson
2. Noomi Tönnäng
3. Tomas Hagenfors
VÄSTMANLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Karin Falkmer
1. Birgit Henriksson
Tomas Högström
2. Staffan Anger
3. Claes Folin
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lena Hjelm-Wallén
1. Mariann Ytterberg
Göran Magnusson
2. Håkan Helgesson
Margareta Israelsson
3. Britt Sandström
Sven-Erik Österberg
4. Anders Teljebäck
Berit Oscarsson
5. Pia Nilsson
Paavo Vallius
6. Per Strengbom
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Kerstin Heinemann
1. Bengt-Åke Nilsson
2. Marianne Rundström
3. Per Sörbom
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Marie Wilén
1. Rolf Edlund
2. Maj Strandberg
3. Lars Kallsäby
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Tanja Linderborg
1. Stig Henriksson
2. Pratima Åslund
3. Jan Fransson
KOPPARBERGS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Christel Anderberg
1. Anita Estberger
Rolf Gunnarsson
2. Alf Arvidsson
3. Mikael Anjou
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Per Erik Granström
1. Arne Mellqvist
Iréne Vestlund
2. Britte-Marie Hedlöf
Bengt-Ola Ryttar
3. Kurt Kvarnström
Barbro Hietala Nordlund
4. Ann-Christine Östlund
Leo Persson
5. Nils Persson
Laila Bäck
6. Inga-Britt Kronnäs-Samils
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lennart Fremling
1. Liv Bergman
2. Staffan Strandmark
3. Maria Park
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Birgitta Hambraeus
1. Kenneth Johansson
2. Göte Persson
3. Siv Ramsell
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Hans Andersson
1. Yvonne Frid Sundström
2. Anders Wiklund
3. Mai Olofsson
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ragnhild Pohanka
1. Christer Beijer
2. Ingmari Erixon-Nilsson
3. Jan Lindholm
KRISTDEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ulf Björklund
1. Lennart Sacrédeus
2. Ulla Wäfors
3. Ulrik Lindgren
GÄVLEBORGS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Patrik Norinder
1. Åsa Äng Eriksson
Rolf Dahlberg
2. Magnus Anger
3. Margareta Berg Kjellin
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ulrica Messing
1. Agneta Brendt Larsson
Axel Andersson
2. Raimo Pärssinen
Sinikka Bohlin
3. Erika Engberg
Widar Andersson
4. Jimmy Rödlund
Sigrid Bolkéus
5. Helene Lewin
Karl Hagström
6. Stig Edvinsson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lennart Rohdin
1. Karolina Hilding
2. David Nyström
3. Margit Jonsson
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Karin Starrin
1. Sven Bergström
2. Alice Lindgren
3. Anders W Jonsson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Owe Hellberg
1. Gunbritt Wallström
2. Tommy Lantz
3. Anna Lena Wannberg
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Thomas Julin
1. Eva Julin
2. Jörgen Sjöstedt
3. Inger Schörling
VÄSTERNORRLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Eva Björne
1. Jarl-Erik Smeds
2. Bertil Lindström
3. Inger Eriksson
Per-Richard Molén
1. Göran R Hedberg
2. Mona Ritzén
3. Åke Sundqvist
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Bo Holmberg
1. Kerstin Nyström
Agneta Lundberg
2. Stefan Löfvén
Sven Lundberg
3. Pia Kristmansson
4. Kent-Ove Ulander
5. Birgith Johansson
6. Jan Sjödin
Britta Sundin
1. Henry Heiniö
Hans Stenberg
2. Britt-Marie Padellaro
Susanne Eberstein
3. Kent Filppu
4. Lena Ströberg
5. Roger Johansson
6. Kaisa Hautala
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Sigge Godin
1. Gunnar Melin
2. Ulla Norgren
3. Jesper Strömbäck
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Görel Thurdin
1. Birgitta Sellén
2. Carl Edblom
3. Lena Eriksson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Jan Jennehag
1. Gunilla Wahlén
2. Claes Stockhaus
3. Inger Grelsson
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Roy Ottosson
1. Eva Goës
2. Hans Lindforss
3. Lo Högberg
JÄMTLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ola Sundell
1. Pär Jönsson
2. Margareta Berntsson
3. Lena Johansson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Margareta Winberg
1. Jörgen Persson
Rune Berglund
2. Mona Nyberg
Berit Andnor
3. Sven-Erik Sveed
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Erik Artur Egervärn
1. Per Söderberg
2. Lena Nilsson
3. Olle Nord
VÄSTERBOTTENS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ulla Löfgren
1. Bo Nilsson
2. Arne Hellsten
3. Eva Zetterström
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Mats Lindberg
1. Anna-Karin Jonsson
Lena Sandlin
2. Lars Lilja
Georg Andersson
3. Åsa Andersson
4. Sören Wibe
5. Anita Lindberg
Carin Lundberg
1. Britt-Marie Sellman
Rinaldo Karlsson
2. Robert Granström
3. Harriet Classon
4. Kjell Larsson
5. Elenor Öhlund
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Torsten Gavelin
1. Yvonne Ångström
2. Lars Jacobsson
3. Ann-Sofie Löfstedt
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Börje Hörnlund
1. Karin Israelsson
2. Torbjörn Wennebro
3. Maud Olofsson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Maggi Mikaelsson
1. Lennart Gustavsson
2. Pia Risan
3. Kjell Hanseklint
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Peter Eriksson
1. Ingegerd Saarinen
2. Jan-Erik Engman
3. Eva Goës
KRISTDEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Rolf B Åbjörnsson
1. Ebba Lindsö-Magnergård
2. Anders Andersson
3. Margareta Viklund
NORRBOTTENS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Olle Lindström
1. Hans Swedell
2. Rolf Höglund
3. Maria Salmgren
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Monica Öhman
1. Eva Persson Selin
Leif Marklund
2. Lennart Thörnlund
Birgitta Ahlqvist
3. Kristina Lundberg
Lennart Klockare
4. Folke Spegel
Lars U Granberg
5. Eva Hansson
Kristina Zakrisson
6. Niklas Nordström
Ulf Kero
7. Ylva Stråhle Andersson
8. Magnus Persson
Birgitta Gidblom
1. Eva Persson Selin
2. Lennart Thörnlund
3. Kristina Lundberg
4. Folke Spegel
5. Eva Hansson
6. Niklas Nordström
7. Ylva Stråhle Andersson
CENTERN
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Per-Ola Eriksson
1. Ola Jonsson
2. Ann-Lois Viklund
3. Erik Berg
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Bengt Hurtig
1. Siv Holma
2. Stig Eriksson
3. Ewa Anderson
 3 § Anmälan om entledigande av statsråd
Ålderspresidenten meddelade att statsministern
entledigat statsråden Anders Björck och Görel
Thurdin.
 4 § Anmälan om ersättare för statsråd
Ålderspresidenten meddelade att följande ersättare
kallats att fr.o.m. denna dag tjänstgöra som ersättare
för statsråd, nämligen
Peeter Luksep för Margaretha af Ugglas
Henrik S Järrel för Carl Bildt
Lotta Edholm för Birgit Friggebo
Carl Erik Edlund för Beatrice Ask
Karin Pilsäter för Bengt Westerberg
Carl B Hamilton för Anne Wibble
Ingvar Svensson för Inger Davidson
Kalle Sandell för Mats Odell
Margareta Wallin-Johansson för Per Westerberg
Anders E Borg för Per Unckel
Märtha Gårdestig för Alf Svensson
Maud Ekendahl för Bo Lundgren
Ingbritt Irhammar för Karl Erik Olsson
Annika Jonsell för Gun Hellsvik
Karin Israelsson för Börje Hörnlund
 5 § Ledigheter
Ålderspresidenten meddelade att Elisabeth
Fleetwood (m), Knut Billing (m), Håkan Holmberg
(fp), Birger Hagård (m), Viola Furubjelke (s), Monica
Widnemark (s), Maud Ekendahl (m), Per Stenmarck
(m) och Britta Sundin (s) beviljats ledighet från
deltagande i dagens sammanträde.
 6 § Upprop
Företogs upprop av kammarens ledamöter.
7 § Val av talman
Anf. 2 SVEN HULTERSTRÖM (s):
Herr ålderspresident! Jag ber att till talman få
föreslå Birgitta Dahl.
Kammaren valde med acklamation Birgitta Dahl
(s) till talman.
(Applåder)
 8 § Val av förste vice talman
Anf. 3 LARS TOBISSON (m):
Herr ålderspresident! Å den moderata
riksdagsgruppens vägnar föreslår jag som förste vice
talman Anders Björck.
Kammaren valde med acklamation Anders Björck
(m) till förste vice talman.
(Applåder)
 9 § Val av andre vice talman
Anf. 4 PER-OLA ERIKSSON (c):
Herr ålderspresident! Till andre vice talman
föreslår Centerns riksdagsgrupp Görel Thurdin.
Kammaren valde med acklamation Görel Thurdin
(c) till andre vice talman.
(Applåder)
10 § Val av tredje vice talman
Anf. 5 LARS LEIJONBORG (fp):
Herr ålderspresident! Jag ber att som tredje vice
talman få föreslå Christer Eirefelt.
Kammaren valde med acklamation Christer
Eirefelt (fp) till tredje vice talman.
(Applåder)
Talmannen och vice talmännen intog sina platser.
Anf. 6 TALMANNEN
Ärade kammarledamöter! Jag vill på mina och
vice talmännens vägnar framföra ett varmt tack för det
förtroende ni visat oss genom att utse oss till
riksdagens talmän. Det är hedrande och krävande
uppgifter. Jag kan försäkra att vi kommer att göra allt
vad som står i vår makt för att med den oväld och det
ansvar uppdraget kräver leda riksdagens arbete och
hävda det svenska folkstyret.
Jag vill också hälsa riksdagens ledamöter -
nyvalda och omvalda - varmt välkomna till era
ansvarsfulla uppgifter. Jag hoppas på ett
förtroendefullt och konstruktivt samarbete med er och
med riksdagens personal.
Den riksdag som nu inleder sitt arbete har alla
förutsättningar att bli historisk.
Av de 349 ledamöter som valdes in i riksdagen
vid årets val är 141, eller 40,4 %, kvinnor. Det
innebär att Sveriges riksdag har den högsta
kvinnorepresentationen i världen och naturligtvis i vår
egen historia. Så har Sveriges folk och vårt
demokratiska system på ett värdigt och trovärdigt sätt
manifesterat 75-årsjubileet av den allmänna
rösträttens införande i vårt land.
Denna riksdag innehåller också fler ledamöter -
kvinnor och män - med ansvar för vård och fostran av
barn, som de vill kunna fullfölja samtidigt med sitt
uppdrag som förtroendevalda ombud för Sveriges
folk.
Detta innebär att Sveriges riksdag är mer
representativ och inrymmer bredare erfarenheter av
stor betydelse för de beslut vi har att fatta än tidigare.
Detta är en tillgång i riksdagens arbete. Men det
ställer också krav på anpassning av riksdagens
arbetsformer, som jag avser att driva. Jag är
övertygad om att en sådan utveckling av riksdagens
arbetsformer kommer att leda till en jämnare
fördelning av riksdagens arbete över året, till ökade
möjligheter för ledamöterna att hålla kontakt med
medborgarna och till bättre arbetsförhållande för alla
- ledamöter såväl som riksdagens personal. Det är
med riksdagens arbete som med allt annat. När vi
sätter barnens behov i centrum blir det bättre för oss
alla!
Denna riksdag samlas i en situation av yttersta
allvar för vårt land och dess medborgare. Detta ställer
unika krav på samarbete och gemensamma
ansträngningar att finna breda lösningar såväl i
sakfrågorna som när det gäller riksdagens arbets- och
beslutsformer, t.ex. frågan om en uppstramning av
budgetprocessen.
Denna riksdag har också att ta ställning till vilande
grundlagsförslag om en reformering av
riksdagsarbetet av stor betydelse för framtiden. Dessa
förslag erbjuder också goda möjligheter att utveckla
riksdagsarbetet enligt de principer jag nyss berört.
Det är viktigt att vi snabbt kommer i gång med
detta arbete. Jag kommer därför omedelbart att kalla
gruppledarna och de vice talmännen till
överläggningar om dessa frågor.
Den 13 november i år skall svenska folket i en
folkomröstning ta ställning till den kanske viktigaste
frågan i vår tid - frågan om svenskt medlemskap i
Europeiska unionen. Det är denna riksdag som
därefter har ansvaret att förvalta medborgarnas
ställningstagande.
Ärade kammarledamöter! I en tid av oro och
konflikter men också av ökade möjligheter till
samarbete över gränserna för att hävda demokrati och
mänskliga rättigheter är det viktigare än någonsin att
hävda det svenska folkstyret, vårt kulturarv och våra
sociala traditioner - vår egenart. Jag är övertygad om
att denna riksdag på denna grund väl kommer att fylla
sin historiska uppgift.
 11 § Val av kammarsekreterare
Anf. 7 SVEN HULTERSTRÖM (s):
Fru talman! Som kammarsekreterare föreslår jag
Gunnar Grenfors.
Kammaren valde med acklamation Gunnar
Grenfors till kammarsekreterare.
12 § Anmälan om valberedningens
sammansättning m.m.
Med stöd av 7 kap. 2 § riksdagsordningen och
tilläggsbestämmelsen 7.2.1 hade partiernas
representation i valberedningen fastställts till
sju platser för socialdemokraterna
fyra platser för moderata samlingspartiet
två platser för centern
en plats för folkpartiet liberalerna
en plats för vänsterpartiet
en plats för miljöpartiet de gröna och
en plats för kristdemokratiska samhällspartiet
Med stöd av 7 kap. 2 och 12 §§ riksdagsordningen
hade partigrupperna anmält följande nomineringar till
talmannen:
ledamöter i valberedningen
Sven Hulterström (s)
Lars Tobisson (m)
Elving Andersson (c)
Elver Jonsson (fp)
Jan Jennehag (v)
Claes Roxbergh (mp)
Dan Ericsson (kds)
Jan Bergqvist (s)
Britta Sundin (s)
Wiggo Komstedt (m)
Kurt Ove Johansson (s)
Monica Widnemark (s)
Knut Billing (m)
Rinaldo Karlsson (s)
Ingrid Skeppstedt (c)
Ingegerd Wärnersson (s)
Gullan Lindblad (m)
suppleanter i valberedningen
Lena Klevenås (s)
Rolf Dahlberg (m)
Anders Svärd (c)
Margitta Edgren (fp)
Eva Zetterberg (v)
Barbro Johansson (mp)
Rose-Marie Frebran (kds)
Ingemar Josefsson (s)
Lilian Virgin (s)
Arne Andersson (m)
Widar Andersson (s)
Birgitta Ahlqvist (s)
Sonja Rembo (m)
Rune Berglund (s)
Birgitta Carlsson (c)
Sonja Fransson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Talmannen förklarade de anmälda företrädrarna
för resp. partigrupper utsedda till ledamöter och
suppleanter i valberedningen för rikdagens
innevarande valperiod.
Valberedningen kallades till konstituerande
sammanträde kl. 14.00 denna eftermiddag i
talmanskonferensens rum.
13 § Avsägelse
Talmannen meddelade att Per-Rickard Molén (m)
anhållit om att fr.o.m. den 3 oktober bli entledigad
från uppdraget som riksdagsledamot.
Kammaren biföll denna framställning.
 14 § Ersättare för talmannen
Talmannen anmälde att Tone Tingsgård (s) skulle
tjänstgöra som ersättare för henne under den tid då
hon var riksdagens talman.
15 § Bordläggning
Anmäldes och bordlades
Propositioner
1994/95:2 Ökat skydd för barn Ytterligare åtgärder
mot sexuella övergrepp, m.m.
1994/95:3 Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården
1994/95:4 Miljöklasser för bensin m.m.
1994/95:5 Ombildning av Statens maskinprovningar
till aktiebolag
1994/95:6 Totalförsvarsplikt
1994/95:7 Lag om civilt försvar
1994/95:8 Lag om socialförsäkringsregister
1994/95:9 Detaljhandel med receptfria läkemedel
m.m.
1994/95:10 Miljöbalk
1994/95:11 Differentierad skatt på blyfri bensin
1994/95:12 Handläggning av ungdomsmål
1994/95:14 Ny fastighetsmäklarlag
1994/95:18 Finansiering av myndighetstillsynen för
den avreglerade elmarknaden, m.m.
1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen
1994/95:21 Uppehållstillstånd efter inresa
1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande
1994/95:24 Tillämpning i fråga om Haiti av lagen
(1971:176) om vissa internationella sanktioner
1994/95:26 Förlängning av tiden för stimulansbidrag
till kommuner som ökar sitt flyktingmottagande
1994/95:33 Fortsatt giltighet av 1952 års
tvångsmedelslag
Skrivelser
1994/95:1 Finska språkets ställning i Sverige
1994/95:22 Redogörelse för regeringens
avregleringsarbete under perioden september
1991 - september 1994
1994/95:32 Hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning vid förundersökning i
brottmålunder år 1993
Redogörelse
1994/95:NR1 Nordiska rådets svenska delegations
berättelse angående verksamheten efter rådets
42:a session t.o.m. den 44:e sessionen
16 § Kammaren åtskildes kl. 11.32.
Innehållsförteckning
1 § Ålderspresidentens hälsningsanförande   1
Anf. 1 Ålderspresident INGVAR CARLSSON:    1
2 § Anmälan om granskning av bevis för riksdagens ledamöter  1
3 § Anmälan om entledigande av statsråd    24
4 § Anmälan om ersättare för statsråd 24
5 § Ledigheter 24
6 § Upprop   24
7 § Val av talman   24
Anf. 2 SVEN HULTERSTRÖM (s): 24
8 § Val av förste vice talman 24
Anf. 3 LARS TOBISSON (m):  24
9 § Val av andre vice talman  24
Anf. 4 PER-OLA ERIKSSON (c): 24
10 § Val av tredje vice talman 24
Anf. 5 LARS LEIJONBORG (fp): 24
Anf. 6 TALMANNEN:   24
11 § Val av kammarsekreterare 25
Anf. 7 SVEN HULTERSTRÖM (s): 25
12 § Anmälan om valberedningens sammansättning m.m.  25
13 § Avsägelse 26
14 § Ersättare för talmannen  26
15 § Bordläggning   26
16 § Kammaren åtskildes kl. 11.32.   26
Prot.
1994/95:1
3 oktober
___________
Prot.
1994/95:1
3 oktober
___________
24
27

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.