Riksdagens protokoll 2013/14:85 Tisdagen den 18 mars

Riksdagens protokoll 2013/14:85

Riksdagens protokoll

2013/14:85

Tisdagen den 18 mars

Kl. 13:00 - 21:09

1 § Justering av protokoll

Protokollen för den 10, 11 och 12 mars justerades.  

2 § Ansökan om ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Erik A Eriksson
(C) ansökt om ledighet under tiden den 1 april–18 juni. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Daniel Bäckström
(C) skulle tjänstgöra som ersättare för Erik A Eriksson. 

3 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 20 mars kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Statsrådet Birgitta Ohlsson (FP), justitieminister Beatrice Ask (M), statsrådet Maria Larsson (KD), statsrådet Anna-Karin Hatt (C) och försvarsminister Karin Enström (M). 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.