Riksdagens protokoll 2012/13:5 Torsdagen den 27 september

Riksdagens protokoll 2012/13:5

Riksdagens protokoll

2012/13:5

Torsdagen den 27 september

Kl. 12:00 - 15:00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 18, 19 och 20 september. 

2 § Nya riksdagsledamöter

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna berättelser: 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Stefan Käll (FP), utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 oktober 2012 sedan Liselott Hagberg (FP) avsagt sig uppdraget.  

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837). 

Stockholm den 24 september 2012 

Marianne Eliason

ordförande

/Kerstin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.