Riksdagens protokoll 2011/12:138 Torsdagen den 23 augusti

Riksdagens protokoll 2011/12:138

Riksdagens protokoll

2011/12:138

Torsdagen den 23 augusti

Kl. 13:00 - 16:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 augusti. 

2 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Meeri Wasberg (S), utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 17 augusti 2012 sedan Carina Moberg (S) avlidit. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837). 

Stockholm den 21 augusti 2012 

Marianne Eliason

ordförande 

/Kerstin Siverby

sekreterare 

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.