Riksdagens protokoll 2011/12:113 Fredagen den 11 maj

Riksdagens protokoll 2011/12:113

Riksdagens protokoll

2011/12:113

Fredagen den 11 maj

Kl. 09:00 - 13:54

1 § Aktuell debatt: Polisen

Anf. 1 JIMMIE ÅKESSON (SD):

Fru talman! Vi har begärt den här debatten med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet kring polisens prestationer, arbetsmetoder och inte minst organisation. Såväl Riksrevisionen som stora medier, till exempel Sveriges Television, Aftonbladet med flera, har granskat polisen och det övriga rättsväsendet under den senaste tiden. Kritiken har varit bred och omfattande. Det handlar om dålig styrning, ineffektivitet, bristande likvärdighet, felaktiga prioriteringar och närmast katastrofala resultat. 

Om man ska sammanfatta den här problematiken handlar det om att varken polisen eller det övriga rättsväsendet har blivit märkbart bättre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.