Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Riksdagens protokoll 2010/11:7 Tisdagen den 26 oktober

Riksdagens protokoll 2010/11:7

Riksdagens protokoll

2010/11:7

Tisdagen den 26 oktober

Kl. 13:00 - 18:49

1 § Avsägelser

Talmannen meddelade att
HG Wessberg
(M) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 26 oktober 2010. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

Talmannen meddelade 

att
Lars-Erik Edlund
avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond från och med den 1 november, 

att
Birgitta Svensson
avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond från och med den 1 november och 

att
Inger Österdahl
avsagt sig uppdraget som suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond från och med den 1 november. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

2 §
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.