Riksdagens protokoll 2010/11:1 Måndagen den 4 oktober

Riksdagens protokoll 2010/11:1

Riksdagens protokoll

2010/11:1

Måndagen den 4 oktober

Kl. 11:00 - 14:54

1 § Hälsningsanförande av ålderspresidenten

Anf. 1 Ålderspresident PER WESTERBERG (M):

Ärade riksdagsledamöter! Jag vill i egenskap av riksdagens ålderspresident hälsa er varmt välkomna till den nyvalda riksdagens första sammanträde. Ni är många nya ledamöter – ett extra varmt välkommen till er! Ni är också ett antal ledamöter som suttit en eller flera mandatperioder. 

Riksdagen är inte en vanlig arbetsplats. Den är dessutom bara en av många platser där ni utövar ert uppdrag. Man är som riksdagsledamot alltid i tjänst, oavsett om det är på resa, på hemorten eller här i plenisalen. 

Till er hjälp finns
Ledamotens lathund
, en särskild handbok för arbetet i riksdagen. Ni har också alla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.