Riksdagens protokoll 2008/09:62 Fredagen den 23 januari

Riksdagens protokoll 2008/09:62

Riksdagens protokoll

2008/09:62

Fredagen den 23 januari

Kl. 09:00 - 15:14

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att
Kristina Zakrisson
(s) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 26 januari, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Hannah Bergstedt (s). 

2 § Ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Gunnar Sandberg
(s) ansökt om ledighet under tiden den 1 maj–30 september. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Stefan Wikén
(s) skulle tjänstgöra som ersättare för Gunnar Sandberg. 

3 § Meddelande om aktuell debatt

Förste vice talmannen meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om situationen i Gaza anordnas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.