Riksdagens protokoll 2007/08:3 Torsdagen den 20 september

Riksdagens protokoll 2007/08:3

Riksdagens protokoll

2007/08:3

Torsdagen den 20 september

Kl. 10:00 - 12:25

1 § Nya riksdagsledamöter

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Roland Bäckman (s) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 18 september 2007 sedan Ulrica Messing (s) avsagt sig uppdraget.  

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen. 

Stockholm den 18 september 2007 

Bengt-Åke Nilsson/

Kerstin Siverby

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.