Riksdagens protokoll 2007/08:27 Tisdagen den 20 november

Riksdagens protokoll 2007/08:27

Riksdagens protokoll

2007/08:27

Tisdagen den 20 november

Kl. 13:30 - 21:36

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 12–14 november. 

2 § Ledigheter

Talmannen meddelade att
Pernilla Zethraeus
(v) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 1 december 2007–15 februari 2008.  

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Mats Einarsson
(v) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Pernilla Zethraeus. 

Talmannen meddelade att
Sofia Larsen
(c) ansökt om ledighet under tiden den 1 januari–7 april 2008.  

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Gunhild Wallin
(c) skulle tjänstgöra som ersättare för Sofia Larsen. 

Talmannen meddelade att
Johan Linander
(c) ansökt om ledighet under
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.