Riksdagens protokoll 2006/07:18 Torsdagen den 9 november

Riksdagens protokoll 2006/07:18

Riksdagens protokoll

2006/07:18

Torsdagen den 9 november

Kl. 11:00 - 20:07

1 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Sven Yngve Persson (m) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 9 november 2006 sedan Peter Danielsson (m) avsagt sig uppdraget. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen. 

Stockholm den 8 november 2006 

Staffan Magnusson

/Kerstin Siverby

2 § Anmälan om ersättare för statsråd

Talmannen anmälde att
Ann-Charlotte Hammar Johnsson
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.