Riksdagens protokoll 2006/07:17 Onsdagen den 8 november

Riksdagens protokoll 2006/07:17

Riksdagens protokoll

2006/07:17

Onsdagen den 8 november

Kl. 09:00 - 22:09

1 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Peter Danielsson
(m) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 9 november.  

Kammaren biföll denna anhållan. 

2 § Allmänpolitisk debatt

Näringsliv, jord- och skogsbruk

Anf. 1 ALF ERIKSSON (s):

Herr talman! Nu när jag fått förmånen att inleda den allmänpolitiska debatten tänkte jag tala om allas vår gemensamma egendom, nämligen de statliga företagen. 

Det är inget självändamål för oss socialdemokrater att staten ska äga företag, utan det är en medveten strategi för att uppnå viktiga mål för alla oss samhällsmedborgare. De statliga företagen utgör en motvikt och en konkurrent till det privata ägandet.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.