Riksdagens protokoll 2006/07:132 Torsdagen den 16 augusti

Riksdagens protokoll 2006/07:132

Riksdagens protokoll

2006/07:132

Torsdagen den 16 augusti

Kl. 13:00 - 17:31

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 18–21 juni. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade  

att
Mehmet Kaplan
(mp) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 9 juli, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Christopher Ödmann, 

att
Jan Andersson
(c) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 16 juli, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Kristin Oretorp och  

att
Roger Tiefensee
(c) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 30 juli, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Christina Andersson. 

3 § Avsägelser

Talmannen meddelade 

att
Mats Pertoft
(mp)

avsagt sig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.