Riksdagens protokoll 2005/06:56 Tisdagen den 17 januari

Riksdagens protokoll 2005/06:56

Riksdagens protokoll

2005/06:56

Tisdagen den 17 januari

Kl. 13:30 - 18:26

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 13, 14, 15, 16 och 17 december. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade  

att
Johan Linander
(c) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 24 december 2005, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Stina Larsson samt  

att
Karin Pilsäter
(fp) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 29 december 2005, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Christina Berlin. 

3 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Barbro Feltzing
(mp) ansökt om fortsatt sjukledighet under tiden den 8 januari–12 februari. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Peter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.