Riksdagens protokoll 2004/05:77 Onsdagen den 16 februari

Riksdagens protokoll 2004/05:77

Riksdagens protokoll

2004/05:77

Onsdagen den 16 februari

Kl. 09:00 - 15:30

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 februari. 

2 § Ledigheter

Talmannen meddelade att
Annika Nilsson
(s) ansökt om sjukledighet under tiden den 21 februari–31 juli. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Johan Andersson
(s) skulle tjänstgöra som ersättare för Annika Nilsson. 

Talmannen meddelade att
Marina Pettersson
(s) ansökt om föräldraledighet under tiden den 1 mars–26 maj. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Lars Mejern Larsson
(s) skulle tjänstgöra som ersättare för Marina Pettersson. 

Talmannen meddelade att
Sofia Larsen
(c) ansökt om föräldraledighet under tiden den 18 april–20 november. 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida