Riksdagens protokoll 1982/83:1

Riksdagens protokoll 1982/83:1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1982/83:1

Måndagen den 4 oktober

Kl. 11.00

Sammanträdet
leddes till en början av ålderspresidenten, Gunnar Sträng.

1
§ Hälsningsanförande

Anf.
1 GUNNAR STRÅNG:

Ärade
kammarledamöter! I egenskap av ålderspresident hälsar jag er välkomna tiU det
första sammanträdet vid 1982/83 års riksmöte.

Vi
har bakom oss ett riksdagsval, som resulterat i ett politiskt regimskifte och
en stark förändring av riksdagens sammansättning. Detta fillsammans med den
osedvanligt stora avgång av kammarledamöter som skett av andra orsaker än
riksdagsvalet innebär att vi nu möter riksdagsarbetet med en fill stora delar
ny och i fråga om personuppsättning starkt förändrad kammare. Det bör ge ett
inslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.