Riksdagens protokoll 1976/77:1 (4-11 oktober 1976)

Riksdagens protokoll 1976/77:1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1976/77:1

Måndagen den 4 oktober

Kl.
11.00

§
1 Ålderspresidentens hälsningsanförande

Herr
ALLARD:

Ärade
kammariedamöter! Jag hälsar Er välkomna till det första sam­manträdet vid
1976/77 års riksmöte. En särskild välkomsthälsning riktar jag till de många
nyvalda ledamöterna, som i dag inleder sitt riksdags­arbete.

Deltagandet
i årets val var högre än någonsin tidigare. Det tyder på stort intresse för
riksdagens betydelsefulja uppgifter men också på för­väntningar från väOarna om
resultatet av riksdagens arbete.

Under
det riksmöte som nu inleds kommer vi att ställas inför många och svåriösta
frågor. Arbetsuppgifterna blir mycket omfattande och ar­betsbördan stor för oss
alla.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.